pridať stránku k obľúbenýmverzia pre tlačslovenskyenglish
 
 

Ponuka komplexných služieb pre oblasť správa a vymáhanie pohľadávok

Naše služby pre oblasť správa a vymáhania pohľadávok pozostávajú najmä z nasledovných činností, ktoré vám ponúkame:

mimosúdne vymáhanie pohľadávok
zabezpečenie súdneho vymáhania pohľadávok
vypracovanie dôkladnej analýzy pohľadávok alebo balíku pohľadávok
zabezpečenie posúdenia právneho základu pohľadávok
vykonanie všetkých úkonov potrebných na zabránenie premlčania pohľadávok
     (napr. dosiahnutie uznania dlhu, novácia záväzku, zabezpečenie vypracovania a podania
      žalobného návrhu)
vypracovanie vnútropodnikových predpisov zabezpečujúcich minimalizáciu rizika vzniku pohľadávok
vyhľadanie iných pohľadávok vhodných na započítanie a jeho realizácia
zabezpečenie zastupovania veriteľa v konkurznom konaní
zabezpečenie zastupovania veriteľa v exekučnom konaní
pripomienkovanie znaleckých posudkov v exekučnom konaní
dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbe v rámci výkonu rozhodnutia
dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbe mimo výkonu rozhodnutia
zabezpečenie prípravy a vyhotovovania zmeniek
uplatňovanie zmeniek
riadenie pohľadávok
zabezpečenie uplatňovania nárokov klienta v trestnom konaní v prípade, ak konanie dlžníka napĺňa
     znaky trestného činu
možnosť odkúpenia pohľadávok
komplexný outsorcing vymáhania pohľadávok formou postúpenia pohľadávok
vedenie evidencie dlžníkov a aktuálneho stavu konkrétnych pohľadávok.

 Prečo?

Sú rôzne otázky a my Vám ich zodpovieme.
Ak Vám zo služieb nie je čokoľvek jasné,
spýtajte sa prosím:
 
Meno a priezvisko, názov firmy:
E-mail:
Telefón
Spôsob kontaktovania:
Váš text:
 
         ● Profil spoločnosti      ● Ponuka služieb      ● Postup pri konaní      ● Poplatku v oblasti inkasa pohľadávok      ● Kontakty
© 2006 GORDIC CONSULTING, s.r.o. webdesign by studiolipowski.com